АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Поштујмо правила која доприносе борби против COVIDA 19. Будимо одговорни једни према другима!

×

Наша школа

Школа „Стеван Сремац " се налази у центру града у једној од најпрометнијих улица у граду. Саграђена је 1973. године и пројектована је за око oсамсто ученика за рад у две смене.

Настава се одвија на два наставна језика, на српском и мађарском наставном језику. Школа има двадесет и четири одељења са четристо два ученика и две хетерогене група продуженог боравка (први и други разреди). Планиране задатке школа остварује са педест и два наставника.

Школом руководи директор школе,а у пословима му помаже заменик директора школе, а ту су стручни сарадници: психолог,педагог и школски библиотекар.

Административно-стручну службу школе чине административни радник школе,шеф рачуноводства и секретар школе.

About
About

Просторни услови школе су задовољавајући. Осим учионица опште намене школа поседује фискултурну салу, спортске терене, библиотеку, трпезарију, психолошо-педагошки кабинет, информатички кабинет, као и кабинет за биологију, физику, хемију, ликовну и музичку културу.

Загревање просторија је решено даљинским грејањем. Поред својих просторија, школи су на услузи због близине објеката: градски базен,спортска хала,стадион, музеј, Дом културе и Градска библиотека.

Жеља нам је да вратимо имиџ некадашње добре школе, да мењамо себе, а школу градимо по мери ђака, такву школу у коју ће родитељи радо залазити, а да би то остварили, ослонићемо се на снаге унутар колектива.